Kriegsmarine U-boats 1939-45 (1) [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordon Williamson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780966144

Ký hiệu phân loại: 940.545943 1918

Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (113 p.)

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 103292

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH