Confederate raider 1861-65

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Bryan, Angus Konstam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841764965

Ký hiệu phân loại: 973.757 Confederate Navy

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2003

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.), ports. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 103303

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH