The pirate ship, 1660-1730

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Bryan, Angus Konstam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841764973

ISBN-13: 978-1841764979

Ký hiệu phân loại: 623.8209032 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2003.

Mô tả vật lý: 48 pages : , illustrations (some color), portraits ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103304

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH