German light cruisers 1939-45

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Palmer, Gordon Williamson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841765031

Ký hiệu phân loại: 623.8253 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2003.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103308

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH