US Navy Aircraft Carriers 1922-45 [electronic resource] : Prewar classes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Stille

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780967509

Ký hiệu phân loại: 623.82550973 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (115 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103333

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH