Landing ship, tank (LST) 1942-2002

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordon L Rottman, Pe Sarson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841769231

Ký hiệu phân loại: 623.82560904 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey, 2005.

Mô tả vật lý: 48 p. : , ill. en coul. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103334

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH