Sherman medium tank 1942-45

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Sarson, Steven J Zaloga

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1855322967

Ký hiệu phân loại: 358.18830973 Missile forces; army artillery and armored forces

Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 1993

Mô tả vật lý: 48 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103343

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH