Alexander the Great : his armies and campaigns 334-323 BC

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nick Sekunda, John Gibson Warry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855327929

Ký hiệu phân loại: 355.009381 Military science

Thông tin xuất bản: London : Osprey, 1998.

Mô tả vật lý: 144 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103359

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH