Amtracs : US amphibious assault vehicles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Badrocke, Tere Hadler, Steve Zaloga

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 185532850X

Ký hiệu phân loại: 623.7475 Communications, vehicles, sanitation, related topics

Thông tin xuất bản: UK : Osprey Publishing, 1999

Mô tả vật lý: 48p. : , ill. (some col.) ; , 25c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103363

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH