Writing a dissertation for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carrie Winstanley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470742704

ISBN-13: 978-0470742709

Ký hiệu phân loại: 808.066378 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, N.J. : Wiley , 2010

Mô tả vật lý: xviii, 338 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 103401

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH