Lập dự án đầu tư : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2005,

Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn họcChương 2: Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thỏa và dự án đầu tưChương 3: Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tưChương 4: Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự ánChương 5: Nghiên cứu khía cạnh Tổ chức quản lý cà nhân sự dự án đầu tưChương 6: Phân tích tài chính dự án đầu tưChương 7: Phân tích khía cạnh kinh tế- xã hội dự án đầu tưChương 8: So sánh lựa chọn phương án đầu tưChương 9: Ưng dụng Excel trong lập dự ánChương 10: Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư.

Dự án đầu tư -- Thiết lập-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.404


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH