Sage 50 Accounts for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Jane Kelly, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1118308581


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester :Wiley ; John Wiley [distributor], 2012, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xx, 400 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Fully updated for 2012, this guide walks you through every aspect of setting up and using Sage 50 accounts, from installing the software to running VAT accounts and producing monthly and yearly accounts.

Small business -- Accounting ; Data processing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH