Dale and Appelbe's pharmacy and medicines law.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. E Appelbe, Joy Wingfield

Ngôn ngữ: eng ; ISO-639-2

ISBN-13: 978-0853699897

Ký hiệu phân loại: 344.410416 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press, 2013

Mô tả vật lý: XLVI, 562 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 103547

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH