Pharmacy and the US health care system
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0857110225

Ký hiệu phân loại: 362.17820973 Physical illness

Thông tin xuất bản: London :Pharmaceutical Press, 2013, 4th ed.

Mô tả vật lý: xviii, 462 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Pharmaceutical policy -- United States. ; Pharmaceutical services -- United States. ; Pharmaceutical Services -- United States. ; Delivery of Health Care -- United States. ; Pharmacy -- organization & administration ; United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH