Android tablets for dummies [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Dan Gookin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781119126027

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2015, Third edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource

Ngôn ngữ:


Android (Electronic resource-- Application software -- Development; Mobile computing-- Tablet computers-- Electronic books-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH