Machine learning with R cookbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781783982042

Ký hiệu phân loại: 519.502855133

Thông tin xuất bản: Birmingham, England :Packt Publishing, 2015,

Mô tả vật lý: 1 online resource

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 103570

R (Computer program language-- R (Computer program language) -- fast ; (OCoLC)fst0108620; Electronic books-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn