Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.25 Structural analysis and design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Khái niệm về động đất2. Một số lý thuyết kháng chấn trong thiết kế công trình3. So sánh một số tiêu chuẩn kháng chấn trong thiết kế cầu4. So sánh các đặc điểm chính của tiêu chuẩn 22 TCN-221-95 và tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 272-01 về thiết kế động đất đối với cầu5. Một vài kiến nghị về phòng chống động đất cho công trình cầu.

Cầu -- Cơ sở tính toán chịu tải trọng của động đất

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.250


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH