Móng trên các loại đất đá
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nguyễn Uyên, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Các yếu tố quyết định loại móng2. Móng trên nền đất sét và đất bụi dẻo3. Móng trên nền đất cát và đất bụi không dẻo4. Móng trên các loại đất đặc biệt5. Móng trên nền đất không đồng nhất6. Móng trên nền đá.

Móng -- Kỹ thuật; Móng trến các loại đất đá-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH