Cấp thoát nước đô thị : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.734 Drainage

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hà Nội, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 229 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần I : CẤP NƯỚC1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước2. Nguồn nước và công trình xử lý3. Mạng lưới cấp nước4. Cấp nước công trình xây dựng5. Hệ thống cấp nước bên trong công trìnhPhần II : THOÁT NƯỚC1. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước2. Mạng lưới thoát nước3. Xử lý nước thải4. Hệ thống thoát nước bên trong công trìnhPhần III : THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG1. Những vấn đề chung về thi công2. Thi công đường ống cấp thoát nước.

Cấp nước -- Giáo trình; Cấp thoát nước đô thị-- Thoát nước -- Giáo trình; Thoát nước qua đường -- Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.734


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH