Hình học họa hình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 516.6 Abstract descriptive geometry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 328 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Biểu diễn điểm, đường thẳng và mặt phẳng2. Các bài toán về đường thẳng và mặt phẳng3. Đường thẳng và mặt phẳng vuông góc4. Các phép biến đổi5. Đa diện6. Đường cong và mặt cong7. Giao tuyến của đa diện và mặt cong8. Khai triển các mặt9. Đại cương về đường và mặt10. Mặt tròn xoay11. Quadric.

Hình học họa hình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 516.600


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH