Công nghệ may 3 :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 687.044

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


1. Kỹ thuật may cụm chi tiết áo Jacket2. Kỹ thuật may áo Jacket3. Kỹ thuật may cụm chi tiết áo Vest nữ4. Kỹ thuật may áo Vest nữ5. Kỹ thuật may trang phục truyền thống 16. Kỹ thuật may trang phục truyền thống 2.

Công nghệ may;

DÃY KỆ
29D
Thư viện AB
Thư viện E3
15C
*Ký hiệu xếp giá:  687.044
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn