Textbook of neural repair and rehabilitation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9781107010475

Ký hiệu phân loại: 573.8 Nervous and sensory systems

Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2014, Second edition

Mô tả vật lý: volumes : , illustrations (some color) ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Nerve Regeneration-- Neuronal Plasticity-- Central Nervous System Diseases -- rehabilitation; Neural Prostheses-- Trauma, Nervous System -- rehabilitation

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH