Vẽ kỹ thuật : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2004, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng2. Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ3. Vẽ hình học4. Hình chiếu vuông góc5. Giao tuyến của vật thể6. Hình chiếu trục đo7. Hình chiếu vật thể8. Hình cắt và mặt cắt9. Bản vẽ chi tiết10. Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng11. Các mối ghép12. Bản vẽ lắp13. Sơ đồ14. Sử dụng AutoCad để thành lập bản vẽ.

Vẽ kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
6B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH