Thi công nhà cao tầng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Việt Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.383 Buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 204tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 103837

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.383
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH