Visual sociology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Douglas Harper, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780203872673

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY :Routledge, 2012,

Mô tả vật lý: 294 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Visual sociology. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH