Quản lý đổi mới công nghệ : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2002,

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Công nghệ và vai trò của công nghệ trong kinh doanh hiện đạiChương 2: Đổi mới công nghệ và các nhânn tố ảnh hưởng tới đổi mới công nghệChương 3: Dự báo công nghệChương 4: Đánh giá công nghệChương 5: Xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệChương 6: Chuyển giao công nghệChương 7: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệChương 8: Thương mại hóa công nghệChương 9: Tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ quốc gia và năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

Quản lý đổi mới công nghệ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH