Auditing for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470530715

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2010,

Mô tả vật lý: xvi, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


An easy-to-understand explanation of auditing-- from gathering financial statements and accounting information to analyzing a client's financial position.

Auditing.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH