Abletrend : identifying and analyzing market trends for trading success

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Grace Wang, John Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470581204

ISBN-13: 978-0470581209

Ký hiệu phân loại: 332.63 Specific forms of investment

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xix, 268 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 104021

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH