CompTIA A+ (exam 220-801 and exam 220-802) training kit
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735662681 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. :O'Reilly Media, Inc., 2013,

Mô tả vật lý: 1 v. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:

ID: 104070
1. Computer technicians
  - Certification ; Examinations ; Study guides.; Microcomputers
  - Examinations ; Study guides.; Computing Technology Industry Association.-1. Computer technicians
  - Certification
2. Examinations
3. Study guides.
4. Microcomputers
  - Examinations
5. Study guides.
6. Computing Technology Industry Association.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH