The certified quality process analyst handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eldon H Christensen, Kathleen M Coombes-Betz, Marilyn S Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0873897099

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Milwaukee, Wis. : ASQ Quality Press, 2007.

Mô tả vật lý: xviii, 398 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104099

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH