Thiết kế cầu treo dây võng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2004,

Mô tả vật lý: 226 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võngChương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võngChương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võngChương 4: Bài toán động học cầu treo dây võngChương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng.

Cầu treo dây võng -- Thiết kế-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.230


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH