Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : các công trình xây dựng năng lượng có hiệu quả
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2006,

Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


1. Mục tiêu2. Phạm vi áp dụng3. Điều khoản thực hiện4. Lớp vỏ công trình5. Thông gió và điều hòa không khí6. Chiếu sáng7. Sử dụng điện năng8. Hệ thống đun nước9. Hiệu suất công trình10. Thuật ngữ - Định nghĩa, chữ viết tắt và các ký hiệu.

Xây dựng -- Quy chuẩn -- Việt Nam-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH