Consumer behavior : building marketing strategy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781259232541

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill Education, 2016, Thirteenth edition.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 104131
1. Consumer behavior
  - United States ; Case studies.; Consumer behavior
  - United States.; Market surveys
  - United States.1. Consumer behavior
  - United States
2. Case studies.
3. Consumer behavior
  - United States.
4. Market surveys
  - United States.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH