Quản lý dự án đầu tư : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2005,

Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tưChương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự ánChương 3: Lập kế hoạch dự ánChương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự ánChương 5: Phân phối các nguồn lực dự ánChương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự ánChương 7: Quản lý chất lượng dự ánChương 8: Giám sát và đánh giá dự ánChương 9: Quản lý rủi ro đầu tư.

Dự án đầu tư -- Quản lý-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.404


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH