Schwartz's clinical handbook of pediatrics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth R Alpern, M. William Schwartz, Joseph J Zorc

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1608315789

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2013.

Mô tả vật lý: xxvi, 953 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104204

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH