Religious tourism and pilgrimage management :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781780645230 (hbk : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 203

Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA :CABI, 2015., 2nd edition.

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104209

Religious as; Tourism ; Management ; Case st; Religious aspects ; Manag; Pilgrims and pilgrimages ; Pilgrims and pilgri;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn