Beginning the Linux Command Line, Second Edition.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430268291

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] :Springer Science and Business Media, 2015,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:

ID: 104261
1. COMPUTERS / Computer Literacy
  - bisacsh.; COMPUTERS / Computer Science
  - bisacsh.; COMPUTERS / Data Processing
  - bisacsh.; COMPUTERS / Hardware / General
  - bisacsh.; COMPUTERS / Information Technology
  - bisacsh.; COMPUTERS / Machine Theory
  - bisacsh.; COMPUTERS / Reference
  - bisacsh.1. COMPUTERS / Computer Literacy
  - bisacsh.
2. COMPUTERS / Computer Science
  - bisacsh.
3. COMPUTERS / Data Processing
  - bisacsh.
4. COMPUTERS / Hardware / General
  - bisacsh.
5. COMPUTERS / Information Technology
  - bisacsh.
6. COMPUTERS / Machine Theory
  - bisacsh.
7. COMPUTERS / Reference
  - bisacsh.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH