Stock trader's almanac 2014

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118659458

Ký hiệu phân loại: 332.6322

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :Wiley, [2014],

Mô tả vật lý: 1 online resource (194 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104295

Stock price forecasting. ; Stocks ; Charts, diagrams, etc. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn