CoffeeScript programming with jQuery, Rails, and Node.js [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Erasmus

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.2 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub., 2012.

Mô tả vật lý: iv, 125 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 104328

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH