The professional Photoshop book.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781785460197

Ký hiệu phân loại: 006.686

Thông tin xuất bản: Bournemouth, Dorset :Imagine Publishing Ltd, [2015],

Mô tả vật lý: 1 volume.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104348

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn