24 deadly sins of software security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780071626767

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104357

Computer networks ; Security measures.; Computer security.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn