Cơ sở kỹ thuật cơ khí
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: KIM LOẠI HỌC, NHIỆT LUYỆN và CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KIM LOẠI1. Những khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim2. Nhiệt luyện3. Đúc kim loại4. Gia công kim loại bằng áp lực5. Hàn và cắt kim loại6. Gia công kim loại bằng cắt gọtPhần 2: NGUYÊN LÝ MÁY7. Khái niệm chung về cơ cấu và máy8. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp9. Động lực học cơ cấu và máy10. Cơ cấu bánh răng11. Cơ cấu truyền động đặc biệtPhần 3: TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ12. Những vấn đề cơ bản của thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung13. Ma sát và truyền động ma sát14. Truyền động bằng ăn khớp15. Các chi tiết máy đỡ - nối16. Các phương pháp ghép nối chi tiết máy.

Cơ khí, Kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH