Forces of habit : drugs and the making of the modern world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David T Courtwright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0674004582

Ký hiệu phân loại: 362.29 Substance abuse

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2001

Mô tả vật lý: viii, 277 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 104374

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH