Green composites : polymer composites and the environment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Caroline Baillie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849325765

ISBN-10: 1855737396

Ký hiệu phân loại: 668.9 Polymers and polymerization

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub., 2004.

Mô tả vật lý: xii, 308 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104387

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH