Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T1 : hệ tuyến tính
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.801 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005,

Mô tả vật lý: 342 tr. ; , 16 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 : Khái niệm chungChương 2 : Cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển tự độngChương 3 : Khảo sát ổn định các hệ điều khiển tự độngChương 4 : Ảnh hưởng của thông số đối với tính ổn định của hệ thốngChương 5 : Khảo sát chất lượng hệ điều khiển tự độngChương 6 : Tổng hợp hệ điều khiển tự độngChương 7 : Phương pháp biến trạng thái đối với các hệ điều khiển tự động.

Điều khiển tự động -- Hệ tuyến tính; Điều khiển tự động -- Lý thuyết

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.801


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH