Cơ sở văn hóa Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2006,

Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 16 cm

Ngôn ngữ:


Bài 1 : Văn hóa, các đặc trưng và chức năng của nó Bài 2 : Văn hóa và môi trường Bài 3 : Tiến trình văn hóa Việt Nam Bài 4 : Văn hóa nhận thức Bài 5 : Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng người Việt Nam Bài 6 : Văn hóa tổ chức đời sống tinh thần Bài 7 : Văn hóa và môi trường tự nhiên : ăn, mặc, ở.

Văn hóa -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH