Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2502 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005,

Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 16 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 : Tổng quanChương 2 : Mô hình hệ thống cơ điện tử trong chế tạo máyChương 3 : Đáp ứng động học của các hệ thốngChương 4 : Đáp ứng tần sốChương 5 : Phân tích trạng thái và đặc tính của hệ thốngChương 6 : Phân tích hệ thống - máy công cụ CNC.

Cơ điện tử hệ thống-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.250


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH