Short fibre-polymer composites
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1855732203

Ký hiệu phân loại: 620.192 Polymers

Thông tin xuất bản: Cambridge, England :Woodhead Publishing, 1996,

Mô tả vật lý: x, 260 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Fibrous composites.-- Polymeric composites.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH