Finite element modelling of composite materials and structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: F. L Matthews

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849308461

ISBN-10: 1855734222

Ký hiệu phân loại: 620.118 *Composite materials

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub., 2000

Mô tả vật lý: x, 214 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104504

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH