Logan Turner's diseases of the nose, throat and ear : head and neck surgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. Musheer Hussain

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 617.51 *Head

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016

Mô tả vật lý: xx, 731 pages ; , illustrations : , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104511

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH